Vol 12 (2014)

Szkice o książce i prasie dla dzieci i młodzieży XX–XXI wieku

Spis treści

Prolegomena

Słowo wstępne PDF
Krzysztof Woźniakowski, Michał Rogoż 3-4

Artykuły / Articles

Grimms’ Fairy Tales in Poland. The analysis of publishing production in the years 1895–2011 PDF
Bogumiła Staniów 5-18
Książka dla dzieci i młodzieży w ofercie wydawców lwowskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego PDF
Ewa Wójcik 19-37
Dziewięć lat „Dzienniczka dla Dzieci i Młodzieży” – dodatku do „Nowego Dziennika” PDF
Sabina Kwiecień 38-55
Proza o tematyce lotniczej dla młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym. Rekonesans PDF
Małgorzata Chrobak 56-68
Książka dla dzieci w ofercie wydawniczej środowiska polskich uchodźców na Węgrzech okresu II wojny światowej PDF
Krzysztof Woźniakowski 69-85
Zerwana nić. Religijne sztuki teatralne dla dzieci w latach 1945–1950. Na tropie cenzury PDF
Grażyna Lewandowicz-Nosal 86-102
Czasopisma popularnonaukowe dla dzieci w latach 1945–1989 PDF
Renata Zając 103-119
(Nie tylko) książki o sztuce dla młodego odbiorcy PDF
Sylwia Borowik 120-132
Liliowy Bór Adama Szafrańca – mała historia o wielkiej idei PDF
Marcin Kania, Wanda Matras 133-148
Kamishibai, booktalking, storytelling…, czyli formy pracy z młodym czytelnikiem PDF
Urszula Lisowska-Kożuch 149-164
Pojedziemy w cudny kraj… O aspektach teorii i historii książek dla dzieci w dorobku naukowym Janusza Dunina PDF
Jecek Ladorucki 165-176

Recenzje / Reviews

Recencja książki: „Stare” i „nowe” – czasopisma dla dzieci i młodzieży, pod red. Bożeny Olszewskiej i Elżbiety Łuckiej-Zając, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013, 421 s., il. PDF
Adam Bańdo 177-183
Recenzja książka: Ewa Maj, Prasa harcerska w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1911–1939, Opole: Wydawnictwo Naukowe „Scriptorium”, 2014, 125 s., il. PDF
Janusz Wojtycza 184-191


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.