Vol 16 (2018)

Spis treści

Artykuły / Articles

Polskie książki dla dzieci i młodzieży wydawane w Galicji Wschodniej w XIX w. PDF
Elżbieta Boczar 3-22
Przedmałżeńskie relacje kobieta – mężczyzna w wybranych powieściach polskich pisarek minorum gentium przełomu XIX i XX w. PDF
Barbara Wąsik 23-37
Od „Gazety Automobilowej” do „Czasopisma Automobilowego” - narodziny polskiej prasy motoryzacyjnej PDF
Adam Bańdo 38-49
Typografia to uderzenie, forma, kształt, konstrukcja Szczuka, Strzemiński, Berlewi, Hiller, czyli polska awangarda artystyczna w projektowaniu graficznym druków pierwszej połowy XX wieku w Polsce PDF
Jacek Ladorucki 50-76
Wokół lwowskiej edycji Pokoju na poddaszu Wandy Wasilewskiej (1940) PDF
Krzysztof Woźniakowski 77-87
Ancient Egypt and the Polish Archaeological Research in Egypt in Popular Science Magazines in 1946–1990 PDF (English)
Leszek Zinkow 88-100
Skandynawska powieść detektywistyczna dla dzieci i młodzieży w polskiej przestrzeni medialnej PDF
Michał Rogoż 101-113
Twórczość Olgi Tokarczuk na serbskim i chorwackim rynku książki PDF
Dagmara Luković 114-128
Streaming w kulturze – uwagi wstępne PDF
Bryl Napoleon 129-138

Materiały / Materials

Wątki ideologiczne w ofercie wydawniczej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do 1956 roku PDF
Zbigniew Gruszka 139-154
Egipcjanin Sinuhe jak fenomen czeskiego czytelnictwa PDF
Jirí Trávníček 155-160
Rynek mangi w Polsce – oferta wydawnicza w latach 1996−2015 PDF
Katarzyna Maciakiewicz 161-176
Rynek mangi w Polsce na przykładzie działalności wydawnictwa Waneko PDF
Gabriela Obajtek 177-193
Awangardowe książki Juliana Przybosia na polskich aukcjach książkowych w latach 2000–2018 PDF
Janusz Pawlak 194-219
Metoda etnograficzna i UX usability testing w badaniach użytkowników bibliotek. Badania jakościowe kontra kult statystyki PDF
Agnieszka Wolańska 220-235
„Dzień dobry, w czym mogę pomóc?” – czyli oczekiwania użytkowników biblioteki akademickiej PDF
Justyna Stępień, Paweł Stańczak, Michał Zdunek 236-254
Secret client – nieszablonowe badanie poziomu jakości obsługi użytkowników bibliotek PDF
Marcin Karwowski 255-274
Problematyka biblioteczna na łamach ogólnodostępnego portalu online Polskiej Agencji Prasowej PDF
Beata Langer 275-294
Drama a teatr szkolny jako metody dydaktyczne: podobieństwa i różnice PDF
Mariola Antczak 295-303
Słuchowe środki dydaktyczne w nauczaniu języków obcych PDF
Zofia Majda, Maciej Sztąberek, Monika Wachowicz 304-319
Kultura czytelnicza nastolatków w świetle badań sondażowych. O wartości lektury tekstów dawnych na temat obrzędowości PDF
Maria Stachoń 320-331

Recenzje / Reviews

Recenzja książki: Michalina Grekowicz-Hausnerowa, Chleb dziennikarski ma smak rozmaity, Wspomnienia, wstęp i opracowanie Karolina Grodziska, Kraków 2017 PDF
Ewa Wójcik 332-336
Z badań nad rynkiem wydawniczo-księgarskim lat 1918–1939. O książce Moniki Olczak-Kardas, „Nasza Księgarnia” na tle rynku wydawniczo księgarskiego Drugiej Rzeczypospolitej PDF
Anna Dymel 337-346
Recenzja książki: Małgorzata Centner-Guz, U progu czytelnictwa. Zainteresowania książką i przygotowanie czytelnicze dzieci sześcioletnich w ujęciu temporalnym, Lublin 2017 PDF
Barbara Wąsik 347-354
Mikrokosmos kultury. O The Visual History of Type Paula McNeila PDF
Magdalena Koziak ‑Podsiadło 355-363

Kronika / Chronicle

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tożsamość – Niepodległość – Media” – Rola mediów w kształtowaniu i umacnianiu tożsamości narodowej oraz budowie państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918–2018 (Kraków, 15–16 listopada 2018 roku) PDF
Sabina Kwiecień, Beata Langer 364-367
Architektura informacji jako dyscyplina akademicka PDF
Stanisław Skórka 368-373


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.