Vol 9 (2011)

Tom poświęcony prof. Henryce Kramarz w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Spis treści

Prolegomena

Sylwetka naukowo-biograficzna Jubilatki PDF
Halina Kosętka 3-9
Bibliografia publikacji prof. UP dr hab. Henryki Kramarz PDF
Alfred Toczek 10-21

Artykuły / Articles

Biblioteki Galicji Zachodniej w służbie oświaty w dobie autonomii galicyjskiej PDF
Joanna Kasprzyk-Machata 22-39
Jerzy Samuel Bandtkie (1768-1835). Uczony, pedagog i pracownik książki polskiej PDF
Adrian Uliasz 40-51
Szkolony student – potencjalny klient PDF
Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska 52-57
Blog biblioteczny współczesną formą promocji biblioteki akademickiej na przykładzie "Bibliodziennika" PDF
Magdalena Janas, Katarzyna Mól 58-64
"Ilustrowany Kurier Codzienny" w setną rocznicę powstania (historia uzupełniona na tle wyników badań z ostatniego dziesięciolecia) PDF
Adam Bańdo 65-84
"Tygodnik Polski. Materiały Obozowe" (1943-1944) - pismo Konitetu Obywatelskiego dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech PDF
Krzysztof Woźniakowski 85-106
Demonologia w kopalni kreowanej przez Gustawa Morcinka PDF
Beata Langer 107-119
La famiglia ideale… Portret rodziny Brunettich w kryminalnych powieściach Donny Leon PDF
Ksenia Olkusz 120-130
Historia i kultura ludowa w góralskiej trylogii Marii Kann PDF
Maria Jazowska-Gumulska 131-141

Materiały / Materials

Zainteresowania twórcze lwowskiego środowiska historycznego okresu autonomii galicyjskiej w zakresie nauk pomocniczych historii PDF
Alfred Toczek 142-156
„Mieszkają w prawdziwym raju” (możliwości badania jakości życia w Krakowie i we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej) PDF
Jan Marian Małecki 157-164
Znaczenie różnorodności definiowania pojęcia „kultura informacyjna” w kształtowaniu polityki edukacyjnej PDF
Hanna Batorowska 165-185
Kryptonim „Czytelnik”. Kulisy pewnego śledztwa z lat 1968–1969 PDF
Andrzej Dróżdż 186-199
Działalność Domu Rekolekcyjnego OO. Jezuitów w Czechowicach-Dziedzicach w okresie międzywojennym PDF
Stanisław Cieślak 200-218
Krakowskie publikacje zakwestionowane przez cenzurę carską w latach 1865–1904 PDF
Aleksandra Wnęk 219-237
Szembekowie. Gałąź podolska PDF
Kazimierz Karolczak 238-252
Kozak w Ogniem i mieczem – portret zbiorowy PDF
Elżbieta Oramus 253-263

Recenzje / Reviews

Recenzja: „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu, Toruń 2008, nr 1; 2009, PDF
Urszula Lisowska-Kożuch 264-277
Recenzja książki: Stanisław hrabia Tarnowski, Domowa Kronika Dzikowska, wstęp, opracowanie i komentarz Grzegorz Nieć, Kraków–Rudnik 2010, XXIX, 265 ss., il. PDF
Maria Pidłypczak-Majerowicz 278-280
Recenzja książki: Maria Ostasz, Od Konopnickiej do Kerna. Studium wiersza pajdialnego, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2008, 337 ss., 16 il. PDF
MIchał Zięba 281-284
Wyjątkowa kolekcja Roberta Gühmanna – niemieckiego księgarza i wydawcy z Sobótki przełomu XIX i XX w. (o najnowszej książce Pawła Banasia) PDF
Grzegorz Nieć 285-288


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.