Vol 7 (2009)

Księga Jubileuszowa Profesora Janusza Sowińskiego

Spis treści

Prolegomena

Czterdziestopięciolecie pracy zawodowej i naukowej profesora Janusza Sowińskiego PDF
Halina Kosętka 4-9
Profesor Janusz Sowiński – lata pracy we Wrocławiu PDF
Maria Pidłypczak-Majerowicz 10-13
Bibliografia publikacji prof. zw. dr. hab. Janusza Sowińskiego PDF
Michał Rogoż 14-17

Artykuły / Articles

Czytelnie, czytelnictwo i recepcja tekstów literackich w uczniowskich krakowskich i lwowskich czasopismach o tytule „Znicz” PDF
Bronisław Kulka 18-36
Esej o zagrożeniu dehumanizacją zawodu bibliotekarza PDF
Andrzej Dróżdż 37-54
Książka o tematyce żeglarskiej w II Rzeczypospolitej – relacje z jachtowych wypraw morskich PDF
Adam Ruta 55-72
Instytucje związane z książką na łamach „Dziennika Polskiego” w latach 1945–1969. Część I. Biblioteki i archiwa PDF
Urszula Lisowska-Kożuch 73-92
Instytucje związane z książką na łamach „Dziennika Polskiego” w latach 1945–1969. Część II. Wydawnictwa i księgarnie PDF
Urszula Lisowska-Kożuch 93-111
Instytut Polski w Budapeszcie: działalność kulturalno-oświatowa, naukowa i wydawnicza w latach 1939–1944 PDF
Krzysztof Woźniakowski 112-147
Autobiograficzne narracje Czesława Miłosza w poetyce wzywania PDF
Henryk Czubała 148-160
Pan Wołodyjowski Henryka Sienkiewicza w adaptacjach muzycznych PDF
Halina Kosętka 161-166
Historia w fantastyce – fantastyka w historii na przełomie xx i xxi w. PDF
Piotr Krywak 167-183
Działalność wydawnicza Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej (1939–1944) PDF
Ewa Fogelzang-Adler 184-199
Miejsce sacrum w religii i kulturze PDF
Dorota Mach 2000209

Materiały / Materials

Serwis informacyjny jako maszyna medialna PDF
Barbara Kamińska-Czubała 210-218
Wstęp do baz danych. Podstawy wiedzy dla studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa PDF
Adam Bańdo, Władysław Marek Kolasa 219-230
Nadwiślańskie ścieżki Mikołajka. Opowiadania René Goscinnego na polskim rynku wydawniczym PDF
Michał Rogoż 231-244
Czytelnia Polska w Nowej Żadowie (1907–1945) PDF
Jan Bujak 245-257
Karola Estreichera biografia Mickiewiczowska w „Rozmaitościach” lwowskich PDF
Michał Zięba 258-265
Uczeń zdolny – szansa czy zagrożenie? PDF
Wanda Matras-Mastalerz 266-274

Recenzje / Reviews

Recenzja książki: Aleksandra Wejman-Sowińska, Wiarygodność źródeł informacji w odniesieniu do homeopatii. Analiza krytyczna, Łódź 2008, 370 ss. PDF
Maria Pidłypczak-Majerowicz 275-277
Recenzja książki: Michał Zięba, Wielcy romantycy polscy w pozytywizmie galicyjskim. Studia i szkice literaturoznawcze z perspektywy edytorskiej, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2009, 242 ss. PDF
Bożena Pietrzyk 278-279
Recenzja książki: Alicja Baluch, Od form prostych do arcydzieła, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2008, 212 ss. PDF
Halina Kosętka 281-283

Kronika / Chronicle

E-Twinning, e-learning i projekt edukacyjny wyzwaniem dla bibliotek szkolnych PDF
Hanna Batorowska, Halina Kosętka 284-287
Report from the 9th International Academic Conference Kraków – L’viv: books – periodicals – libraries in the 19 and 20th centuries, written by Ukrainian authors PDF
Vitalij Telvak 288-290


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.