Vol 6 (2008)

Spis treści

Artykuły / Articles

Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” – powstanie i rozwój do 1939 roku PDF
Michał Rogoż 3-20
Książka o tematyce żeglarskiej w II Rzeczypospolitej – relacje z rejsów na żaglowcach PDF
Adam Ruta 21-38
Cudowna kreacja przestrzeni w powieści Selmy Lagerlöf o nilsie holgerssonie PDF
Michał Rogoż 39-49
Film na łamach londyńskiego „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” w latach 1944–1989 PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk 50-76
Dedykacje rękopiśmienne w książkach z fragmentu księgozbioru domowego poetki Marianny Bocian PDF
Małgorzata Winnicka 77-88
Proza dziecięco-młodzieżowa w drugiej połowie XX stulecia PDF
Maria Ostasz 89-104
Problemy czytelnictwa w prasie polskiej w latach 2004–2005 PDF
Lidia Ippoldt 105-121
Badania ankietowe w pracy bibliologa PDF
Lidia Ippoldt 122-127
Badanie potrzeb użytkowników biblioteki PDF
Joanna Kołakowska 128-137
Wydawnictwa ciągłe w katalogu elektronicznym (OPAC) Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie – problemy opracowania i wyszukiwania PDF
Sabina Kwiecień, Katarzyna Mól 138-148
Działalność bibliotek szkół wyższych na podstawie przepisów prawnych (w wyborze) PDF
Halina Grzywacz 149-166
Rola naukowców Politechniki Lwowskiej w rozwoju czasopiśmiennictwa technicznego drugiej połowy XIX – początków XX wieku PDF
Renata Samotij 167-174
Demokratyczny savoir-vivre Jana Kamyczka PDF
Wanda Matras-Mastalerz 175-184

Recenzje / Reviews

Recenzja książki: Barbara Góra: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie 1828–2000, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, 571 s. PDF
Michał Rogoż 185-190
Recenzja książki: Kraków – Lwów: książki – czasopisma – biblioteki. Pod redakcją Haliny Kosętki. T. VIII, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, 634 s. PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk 191-206

Kronika / Chronicle

Publikacje pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2006 roku PDF
Halina Kosętka, Michał Rogoż 207-215
Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”. Kraków 21–23 listopada 2007 r. PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk 216-218
„Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku” IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Kraków, 21–23 listopada 2007 r.) PDF
Tomasz Ratajczak 219-221
Biblioteki w Belgii oraz system kształcenia ich pracowników PDF
Halina Kosętka, Michał Rogoż 222-226
Uwagi na marginesie konferencji poświęconej grupie Żagary PDF
Jerzy Stefan Ossowski 227-239


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.