Vol 3 (2005)

Spis treści

Artykuły / Articles

Bibliotheca Alexandrina – „czwarta piramida” – świetność z gruzów PDF
Gabriela Meinardi 3-10
Wydawnictwa Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie (1922–1962) PDF
Teresa Wildhardt 11-20
Prowincjonalni wydawcy i ich osiągnięcia w Galicji Wschodniej w latach 1861–1893 PDF
Agnieszka Hajduk 21-29
Dokumenty życia społecznego odbiciem rzeczywistości i zapisem historii PDF
Leszek Ludorowski 30-51
Kultura informacyjna w szkole PDF
Hanna Batorowska 52-62
Lwowska prasa przed powstaniem styczniowym PDF
Jerzy Jarowiecki 63-88
Sytuacja na frontach i polityka międzynarodowa w konspiracyjnych czasopismach społeczno-kulturalnych Krakowa okresu II wojny światowej PDF
Ewa Fogelzang-Adler 89-106
Muzyka i teatr na łamach londyńskiego „Dziennika Polskiego” w latach 1940–1943 PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk 107-119
Krakowska prasa naukowa i fachowa 1989–1998 - przegląd tematyczny PDF
Władysław Marek Kolasa 120-148
Jan Kasprowicz we wspomnieniach Kornela Makuszyńskiego. Przyczynek do biografii PDF
Maria Jazowska-Gumulska 149-155
Marian Eile (1910–1984) biografia, anegdota, legenda PDF
Wanda Matras-Mastalerz 156-171
Opowieści spirytystyczne w prozie drugiego pokolenia pozytywistów. (Na przykładzie nowel: On i my Hajoty, Dr Fausta Ostoi oraz Spirytystki Cecylii Walewskiej) PDF
Ksenia Olkusz 172-193
Pajdocentryczne środki poetyckie PDF
Maria Ostasz 194-212
Utwory romantyków polskich w procesie kształcenia galicyjskiej młodzieży szkolnej w latach 1860–1900 – Uwagi na marginesie badań nad recepcją PDF
Michał Zięba 213-222

Materiały / Materials

Kartka z dziejów 45-lecia Archiwum AP im. KEN w Krakowie PDF
Marek Glogier 223-232
Wydawnictwa ciągłe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1954–1999 PDF
Monika Rausz, Anna Sobol 233-246
Książki i czasopisma wydawane we Lwowie w XIX i na początku XX wieku – ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej (wystawa) PDF
Ewa Tłuczek, Renata Zając 247-255
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu jako ośrodek kulturotwórczy PDF
Paweł Bukowski 256-276
Wydawcy polskich edycji Potopu Henryka Sienkiewicza do 2002 roku PDF
Beata Foszczyńska 277-285
Sentencje pana Zagłoby w Trylogii Henryka Sienkiewicza PDF
Barbara Jarska 286-292
Kilka refleksji o serialu Rodzina Połanieckich i filmie Marynia PDF
Marzena Wojnarowska 293-298
Styl ilustracji Edwarda Okunia w czasopiśmie „Chimera” PDF
Ewelina Saczko 299-313

Recenzje / Reviews

Dzieci – książki – biblioteki PDF
Maria Jazowska-Gumulska 314-321
Z dziejów krakowskich bibliotek zakonnych PDF
Zenon Gajda 322-323
Recenzja książki: Książka w środowisku lwowskich rzemieślników. Część 1: Katalog książek z Biblioteki Stowarzyszenia Rękodzielników „Gwiazda” we Lwowie, oprac. Maria Konopka, Kraków 2003, s. 213 PDF
Ewa Wójcik 324-326
Recenzja książki: Książka w środowisku lwowskich rzemieślników. Cz. 2: Rejestr wypożyczeń Biblioteki Stowarzyszenia Rękodzielników „Gwiazda” we Lwowie (22 XI 1880–15 IV 1883), oprac. Maria Konopka, Kraków 2004, 307 s. PDF
Józef Szocki 327-328
„Skromny kwiat u stóp krzyża”. Słów kilka o nowym wydaniu Pójdźmy za Nim! Henryka Sienkiewicza PDF
Dorota Mach 329-331

Kronika / Chronicle

Publikacje pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie za lata 2001–2002 PDF
Halina Kosętka 332-348
Andrzej Notkowski (1946–2003) PDF
Halina Kosętka 349-350
Profesor Ryszard Ergetowski (1925–2005) PDF
Roman Jaskuła 351-354


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.