Vol 2 (2003)

Tom dedykowany Profesorowi Józefowi Szockiemu

Spis treści

Prolegomena

Czterdziestolecie pracy zawodowej i naukowej Profesora Józefa Szockiego PDF
Jerzy Jarowiecki 5-17
Bibliografia publikacji Profesora Józefa Szockiego PDF PDF
Ewa Wójcik, Grażyna Wrona 19-40

Artykuły / Articles

Urządzenie i organizacja Biblioteki Zakładu Naukowo-Wychowawczego oo. Jezuitów w Bąkowicach koło Chyrowa (1886–1939) PDF
Henryka Kramarz 41-52
Utopie literackie źródłem wiedzy o książce PDF
Andrzej Dróżdż 53-76
Projektowanie szkolnych centrów informacyjno-dydaktycznych dla potrzeb programu Interkl@sa PDF
Hanna Batorowska 77-104
Nieprofesjonalne edycje literatury popularnej z lat osiemdziesiątych – wstępne wyniki badań PDF
Piotr Krywak 105-118
“Ilustrowany Kurier Codzienny” w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania (1910–2000) PDF
Adam Bańdo 119-144
Epitafium dla “Czasu Krakowskiego” (1990–1997) PDF
Władysław Marek Kolasa 145-158
Prasa żydowska w języku polskim w Krakowie w latach 1918–1939 PDF
Sabina Kwiecień 159-170
Gadzinowy “katolicki organ prasowy Generalnego Gubernatorstwa” w kręgu zagadnień kultury (1939–1945) PDF
Krzysztof Woźniakowski 171-203
Kultura legionowa w czasie pierwszej wojny światowej na łamach prasy krakowskiej (1914–1918) PDF
Jerzy Seniów 203-211
Stefania Podhorska-Okołów – ostatnia redaktorka “Bluszczu” PDF
Dorota Witczak 213-224
Kreacja przestrzeni wiejskiej w liryce dziecięcej Marii Konopnickiej PDF
Maria Ostasz 225-240

Materiały / Materials

Rozważania o drukarstwie (1553) PDF
Anton Francesco Doni, Andrzej Dróżdż 241-260
Historia powstania klasztoru Panien Benedyktynek lwowskich (na podstawie archiwum i kronik klasztornych Biblioteki Klasztoru w Krzeszowie) PDF
Anna Faber-Chojnacka 261-265
Czy didaskalia to tekst poboczny dramatu? PDF
Maciej Kawka 267-274
Polonika w Oddziale Książki Rzadkiej Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego (RPUH) PDF
Monika Rausz, Anna Strzebońska 275-287
Biblioteka Miejska w Lyonie – 30 lat w dzielnicy Part-Dieu: historia i współczesność PDF
Gabriela Meinardi 287-291
Biblioterapia w związkach z innymi naukami PDF
Lidia Ippoldt 293-306
Podróż Jacka Idziego Przybylskiego do bibliotek zagranicznych przed objęciem dyrekcji w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie PDF
Małgorzata Mirek 307-320

Recenzje / Reviews

Don Antonio Marini i jego biblioteka na tle społeczeństwa neapolitańskiego w XVIII w. PDF
Zenon Gajda 321-323
O kalendarzach dwudziestolecia międzywojennego PDF PDF
Maria Konopka 325-328
O księgozbiorach w Galicji wschodniej PDF
Ryszard Ergetowski 329-332
Czasopismo “Głos” (1886–1894) PDF
Sabina Kwiecień 333-335
Słowo i obraz – dwutorowy charakter publikacji T. Żabskiego PDF
Marzena Knap 335-337
Słowniki i leksykony z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży w pracy bibliotekarza PDF
Maria Jazowska-Gumulska 339-344

Kronika / Chronicle

Sprawozdanie z pracy dydaktycznej i organizacyjnej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie za rok akademicki 1999/2000 PDF
Marek Glogier, Wanda Matras-Mastalerz 345-350
Publikacje pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie za lata 1999–2000 PDF
Halina Kosętka 351-371
Praktyki zawodowe w opinii studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie Część II PDF
Lidia Ippoldt 373-386


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.