Vol 1 (2001)

Tom dedykowany Profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu

Spis treści

Prolegomena

Czterdziestopięciolecie pracy naukowej prof. dra hab. Jerzego Jarowieckiego PDF
Józef Szocki 5-18
Bibliografia publikacji prof. dra hab. Jerzego Jarowieckiego część II: za lata 1997–2000 PDF
Ewa Wójcik, Grażyna Wrona 19-22
Laudatio ad honorem professoris Georgii Jarowiecki PDF
Wacława Szelińska 23-29
Refleksje i myśli o “dojrzałości i jesieni życia” PDF
Czesław Banach 31-33

Artykuły / Articles

Tajemnice księgozbioru Iwana Groźnego PDF
Andrzej Dróżdż 35-61
Zainteresowanie poezją w środowisku lwowskich rzemieślników na przykładzie wypożyczeń w bibliotece Stowarzyszenia “Gwiazda” PDF
Maria Konopka 61-68
Czytelnictwo dzieci i młodzieży (na przykładzie bibliotek szkolnych) PDF
Józef Szocki 69-81
Godziny czekania Zbigniewa Mystkowskiego (1943) – epizod z dziejów książki i literatury oflagowej PDF
Krzysztof Woźniakowski 81-90
Prasa NSZZ “Solidarność” na ziemi jasielskiej w latach 1981–1989 PDF
Paweł Bukowski 91-108
Prasa komputerowa w Polsce - historia i statystyka PDF
Władysław Marek Kolasa 109-135
Problematyka miłosna w twórczości Stanisława Lema PDF
Piotr Krywak 137-151

Materiały / Materials

Elementy technologii informacyjnej w “edukacji czytelniczej i medialnej” zamieszczone w Podstawie programowej kształcenia ogólnego PDF
Hanna Batorowska 151-162
Praktyki zawodowe w opinii studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie PDF
Lidia Ippoldt, Anna Faber-Chojnacka 163-174
Korekty w Bibliografii polskiej Estreicherów PDF
Jan Krukowski 175-176

Kronika / Chronicle

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Krakowie w latach 1996/97–1997/98 PDF
Michał Rogoż 177-188
Publikacje pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Instytutu Filologii Polskiej WSP w Krakowie za lata 1997 i 1998 PDF
Bożena Pietrzyk 189-206
Bibliografia u progu XXI wieku PDF
Michał Rogoż 207-209
Żegnamy Stanisława Grzeszczuka (11 XI 1934 – 20 X 1999) PDF
Jerzy Jarowiecki 209-210
Staszek (Stanisław Grzeszczuk) PDF
Sylwester Dziki 211-213


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.