Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 14 (2016) English-language best-selling novel series for children and teenagers in contemporary Polish media space Abstrakt
Michał Rogoż
 
Vol 12 (2014) Grimms’ Fairy Tales in Poland. The analysis of publishing production in the years 1895–2011 Abstrakt PDF
Bogumiła Staniów
 
Vol 14 (2016) Książka sportowa na polskim rynku wydawniczym w latach 1989–1995 Abstrakt PDF
Beata Foszczyńska
 
Vol 19 (2021) Biblioteki w szkołach ludowych (elementarnych) Galicji Abstrakt PDF
Roman Pelczar
 
Vol 14 (2016) The secondary book market in Poland Abstrakt
Grzegorz Nieć
 
Vol 18 (2020) Biblioteki publiczne województwa zielonogórskiego w świetle doniesień „Gazety Nowej” Abstrakt PDF
Małgorzata Domagała, Monika Simonjetz
 
Vol 18 (2020) Polskojęzyczna przestrzeń internetowa wokół powieści Hobbit, czyli tam i z powrotem Johna Ronalda Reuela Tolkiena Abstrakt PDF
Michał Rogoż, Emanuel Studnicki
 
Vol 14 (2016) Next generation electronic catalogs in Polish libraries. Usability and information architecture Abstrakt
Stanisław Skórka
 
Vol 16 (2018) Rynek mangi w Polsce – oferta wydawnicza w latach 1996−2015 Abstrakt PDF
Katarzyna Maciakiewicz
 
Vol 16 (2018) Skandynawska powieść detektywistyczna dla dzieci i młodzieży w polskiej przestrzeni medialnej Abstrakt PDF
Michał Rogoż
 
Vol 11 (2013) Józef Ignacy Kraszewski a Kronika Thietmara (czyli źródła historyczne powieści Lubonie) Abstrakt PDF
Jerzy Jarowiecki
 
Vol 16 (2018) Ancient Egypt and the Polish Archaeological Research in Egypt in Popular Science Magazines in 1946–1990 Abstrakt
Leszek Zinkow
 
Vol 1 (2001) Prasa komputerowa w Polsce - historia i statystyka Abstrakt PDF
Władysław Marek Kolasa
 
Vol 16 (2018) Od „Gazety Automobilowej” do „Czasopisma Automobilowego” - narodziny polskiej prasy motoryzacyjnej Abstrakt PDF
Adam Bańdo
 
Vol 2 (2003) Epitafium dla “Czasu Krakowskiego” (1990–1997) Abstrakt PDF
Władysław Marek Kolasa
 
Vol 14 (2016) Вторичный книжный рынок в Польше в перспективе 25 лет с переломного момента в истории (история и современность) Abstrakt PDF (Russian)
Grzegorz Nieć
 
Vol 3 (2005) Krakowska prasa naukowa i fachowa 1989–1998 - przegląd tematyczny Abstrakt PDF
Władysław Marek Kolasa
 
Vol 14 (2016) Hanna Krall w przestrzeni wydawniczej i medialnej – analiza obecności w pierwszym piętnastoleciu XXI wieku Abstrakt PDF
Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Agnieszka Łuszpak
 
Vol 14 (2016) Serwisy biblioteczne w perspektywie search engine optimization Abstrakt PDF
Władysław Marek Kolasa
 
Vol 15 (2017) Polish popular science journals since the 18th century until the year 1939 (assumptions of a research project) Abstrakt
Grażyna Wrona, Agnieszka Cieślik, Ewa Wójcik, Renata M. Zając, Dorota Kamisińska
 
Vol 14 (2016) Provenance as a bibliophilic value (case study) Abstrakt
Edyta Gałuszka
 
1 - 21 z 21 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.