Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 14 (2016) Książka sportowa na polskim rynku wydawniczym w latach 1989–1995 Abstrakt PDF
Beata Foszczyńska
 
Vol 10 (2012) Funkcje społeczne „wrogiej propagandy pisanej” w latach 1965–1975 na przykładach z archiwum krakowskiej bezpieki Abstrakt PDF
Maria Konieczna
 
Vol 14 (2016) Poznańskie czasopisma dla dzieci i młodzieży do 1918 roku Abstrakt PDF
Sabina Kwiecień
 
Vol 14 (2016) Poligraf redaktorem: warszawski „Przyjaciel Dzieci” czasu redakcji Emila Skiwskiego (wrzesień 1890 – czerwiec 1892) Abstrakt PDF
Krzysztof Woźniakowski
 
Vol 7 (2009) Działalność wydawnicza Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej (1939–1944) Abstrakt PDF
Ewa Fogelzang-Adler
 
Vol 14 (2016) Serwisy biblioteczne w perspektywie search engine optimization Abstrakt PDF
Władysław Marek Kolasa
 
Vol 3 (2005) Lwowska prasa przed powstaniem styczniowym Abstrakt PDF
Jerzy Jarowiecki
 
Vol 13 (2015) Polskie czasopisma młodzieżowe w Wolnym Mieście Gdańsku Abstrakt PDF
Andrzej Romanow
 
Vol 11 (2013) Pokłosie Skargowskie: „książki polskie” o św. Kazimierzu Jagiellończyku (na tropach druku i egzemplarza) Abstrakt PDF
Jan Okoń
 
Vol 2 (2003) Kreacja przestrzeni wiejskiej w liryce dziecięcej Marii Konopnickiej Abstrakt PDF
Maria Ostasz
 
Vol 2 (2003) Stefania Podhorska-Okołów – ostatnia redaktorka “Bluszczu” Abstrakt PDF
Dorota Witczak
 
Vol 6 (2008) Problemy czytelnictwa w prasie polskiej w latach 2004–2005 Abstrakt PDF
Lidia Ippoldt
 
Vol 2 (2003) Gadzinowy “katolicki organ prasowy Generalnego Gubernatorstwa” w kręgu zagadnień kultury (1939–1945) Abstrakt PDF
Krzysztof Woźniakowski
 
Vol 6 (2008) Proza dziecięco-młodzieżowa w drugiej połowie XX stulecia Abstrakt PDF
Maria Ostasz
 
Vol 2 (2003) Prasa żydowska w języku polskim w Krakowie w latach 1918–1939 Abstrakt PDF
Sabina Kwiecień
 
Vol 6 (2008) Książka o tematyce żeglarskiej w II Rzeczypospolitej – relacje z rejsów na żaglowcach Abstrakt PDF
Adam Ruta
 
Vol 3 (2005) Utwory romantyków polskich w procesie kształcenia galicyjskiej młodzieży szkolnej w latach 1860–1900 – Uwagi na marginesie badań nad recepcją Abstrakt PDF
Michał Zięba
 
Vol 6 (2008) Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” – powstanie i rozwój do 1939 roku Abstrakt PDF
Michał Rogoż
 
Vol 3 (2005) Opowieści spirytystyczne w prozie drugiego pokolenia pozytywistów. (Na przykładzie nowel: On i my Hajoty, Dr Fausta Ostoi oraz Spirytystki Cecylii Walewskiej) Abstrakt PDF
Ksenia Olkusz
 
Vol 7 (2009) Książka o tematyce żeglarskiej w II Rzeczypospolitej – relacje z jachtowych wypraw morskich Abstrakt PDF
Adam Ruta
 
Vol 13 (2015) Dodatki "Dziennika Berlińskiego" dla dzieci i młodzieży w latach 1925-1939 Abstrakt PDF
Iwona Lehmann
 
Vol 4 (2006) „Cuda Polski” Rudolfa Wegnera: historia edycji Abstrakt PDF
Monika Rausz
 
Vol 8 (2010) Recenzja ksiżąki: Jerzy Jarowiecki, Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku, Księgarnia Akademicka, Kraków-Wrocław 2008, 502 s. Abstrakt PDF
Józef Szocki
 
Vol 5 (2007) Biblioteczka Harcerskich Drużyn Żeglarskich Abstrakt PDF
Adam Ruta
 
Vol 8 (2010) Działania Niemców wobec Polaków w świetle konspiracyjnej prasy ugrupowań demokratycznych (1939–1945) Abstrakt PDF
Ewa Fogelzang-Adler
 
1 - 25 z 38 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.