Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 9 (2011) Recenzja: „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu, Toruń 2008, nr 1; 2009, Abstrakt PDF
Urszula Lisowska-Kożuch
 
Vol 1 (2001) Publikacje pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Instytutu Filologii Polskiej WSP w Krakowie za lata 1997 i 1998 Abstrakt PDF
Bożena Pietrzyk
 
Vol 5 (2007) Publikacje pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 2003–2005 Abstrakt PDF
Halina Kosętka, Michał Rogoż
 
Vol 6 (2008) Publikacje pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2006 roku Abstrakt PDF
Halina Kosętka, Michał Rogoż
 
Vol 2 (2003) Publikacje pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie za lata 1999–2000 Abstrakt PDF
Halina Kosętka
 
Vol 3 (2005) Publikacje pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie za lata 2001–2002 Abstrakt PDF
Halina Kosętka
 
1 - 6 z 6 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.