Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 14 (2016) Wizerunek Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w opinii studentów Abstrakt PDF
Joanna Kołakowska
 
Vol 9 (2011) Szkolony student – potencjalny klient Abstrakt PDF
Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska
 
Vol 10 (2012) Powrót MELiSa. Ideologizacja bibliotek publicznych w świetle dokumentów archiwalnych z lat 1956–1958 Abstrakt PDF
Andrzej Dróżdż
 
Vol 7 (2009) Report from the 9th International Academic Conference Kraków – L’viv: books – periodicals – libraries in the 19 and 20th centuries, written by Ukrainian authors Abstrakt PDF
Vitalij Telvak
 
Vol 14 (2016) Biblioteka nauczycielska w Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1850–1914) Abstrakt PDF
Ewa Piotrowska
 
Vol 14 (2016) Wizerunek bibliotekarza w opinii studentów I roku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Abstrakt PDF
Agnieszka Folga
 
Vol 9 (2011) Blog biblioteczny współczesną formą promocji biblioteki akademickiej na przykładzie "Bibliodziennika" Abstrakt PDF
Magdalena Janas, Katarzyna Mól
 
Vol 14 (2016) Serwisy biblioteczne w perspektywie search engine optimization Abstrakt PDF
Władysław Marek Kolasa
 
Vol 17 (2019) W służbie biblioteki. Status i obowiązki pracowników Baworovianum we Lwowie i Biblioteki Zakładu Naukowego w Tarnopolu Abstrakt PDF
Jolanta Gwioździk
 
Vol 4 (2006) VIII Міжнародна наукова конференція “Краків–Львів: книги, часописи, бібліотеки XIX та XX століття” Abstrakt PDF
Vitalij Telvak
 
Vol 17 (2019) Działalność komitetów do podziału bibliotek poklasztornych na terenie północno-zachodnich guberni byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego po powstaniu listopadowym Abstrakt
Iwona Pietrzkiewicz
 
Vol 4 (2006) Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”. Kraków 16–18 listopada 2005 r.  PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
Vol 8 (2010) Sprawozdanie z jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”, Lwów 20–22 października 2009 roku  PDF
Adam Ruta
 
Vol 4 (2006) System edukacji oraz metody organizacji i zarządzania bibliotekami w Danii i Holandii. Sprawozdanie z seminarium i szkolenia w placówkach oświatowych Danii i Holandii Abstrakt PDF
Halina Kosętka, Hanna Batorowska
 
Vol 8 (2010) Badania ankietowe jakości usług i oczekiwań czytelniczych w Bibliotece Instytutu Neofilologii Sekcji Angielskiej uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie Abstrakt PDF
Renata Ciesielska-Kruczek
 
Vol 4 (2006) Analiza jakości i użyteczności informacji wybranych zasobów WWW małopolskich bibliotek Abstrakt PDF
Paweł Gajdek
 
Vol 8 (2010) Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych – analiza ilościowa badań ankietowych przeprowadzonych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Abstrakt PDF
Urszula Lisowska-Kożuch
 
Vol 4 (2006) Kształtowanie postawy kreatywnej użytkowników informacji na przykładzie doświadczeń bibliotek duńskich i holenderskich Abstrakt PDF
Hanna Batorowska, Halina Kosętka
 
Vol 4 (2006) Biblioteka im. Emilii i Eustachego Wróblewskich w Wilnie Abstrakt PDF
Alicja Beata Putek
 
Vol 1 (2001) Czytelnictwo dzieci i młodzieży (na przykładzie bibliotek szkolnych) Abstrakt PDF
Józef Szocki
 
Vol 4 (2006) Biblioteka Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie (1868 –195 0). Zarys dziejów Abstrakt PDF
Jadwiga Wielgut-Walczak
 
Vol 9 (2011) Biblioteki Galicji Zachodniej w służbie oświaty w dobie autonomii galicyjskiej Abstrakt PDF
Joanna Kasprzyk-Machata
 
Vol 2 (2003) Biblioteka Miejska w Lyonie – 30 lat w dzielnicy Part-Dieu: historia i współczesność Abstrakt PDF
Gabriela Meinardi
 
Vol 5 (2007) Nabytki książkowe do biblioteki domu rekolekcyjnego oo. Jezuitów we Lwowie (1913–1926) Abstrakt PDF
Stanisław Cieślak
 
Vol 2 (2003) Historia powstania klasztoru Panien Benedyktynek lwowskich (na podstawie archiwum i kronik klasztornych Biblioteki Klasztoru w Krzeszowie) Abstrakt PDF
Anna Faber-Chojnacka
 
1 - 25 z 36 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.