Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 16 (2018) Recenzja książki: Michalina Grekowicz-Hausnerowa, Chleb dziennikarski ma smak rozmaity, Wspomnienia, wstęp i opracowanie Karolina Grodziska, Kraków 2017 Abstrakt PDF
Ewa Wójcik
 
Vol 16 (2018) Recenzja książki: Małgorzata Centner-Guz, U progu czytelnictwa. Zainteresowania książką i przygotowanie czytelnicze dzieci sześcioletnich w ujęciu temporalnym, Lublin 2017 Abstrakt PDF
Barbara Wąsik
 
Vol 16 (2018) Z badań nad rynkiem wydawniczo-księgarskim lat 1918–1939. O książce Moniki Olczak-Kardas, „Nasza Księgarnia” na tle rynku wydawniczo księgarskiego Drugiej Rzeczypospolitej Abstrakt PDF
Anna Dymel
 
Vol 14 (2016) Francuski punkt widzenia na publikowanie dla dzieci i młodzieży (czyli garść uwag na temat książki Editer pour la jeunesse) Abstrakt PDF
Agnieszka Wandel
 
Vol 19 (2021) Grzegorz Gmiterek, Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych, Warszawa: SBP, 2020, ss. 359 Abstrakt PDF
Bożena Jaskowska
 
Vol 14 (2016) 500–lecie polskiego ekslibrisu (1516–2016) – rozważania przy lekturze: Magdalena Czubińska, Katarzyna Podniesińska: Ekslibris polski: między herbem a obrazem Abstrakt PDF
Agnieszka Fluda-Krokos
 
Vol 19 (2021) O szczególnej potrzebie odpowiedzialności mediów w dobie postprawdy (Media Accountability in the Era of Post-Truth Politics, eds. T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin, London–New York 2019, ss. 316, ISBN: 9780815361671) Abstrakt PDF
Paweł Urbaniak
 
Vol 13 (2015) Nieznane czy zapomniane konspiracyjne tomiki poetyckie 1939-1945 (monografia Krzysztofa Woźniakowskiego Marginalia i obrzeża) Abstrakt PDF
Sabina Kwiecień
 
Vol 19 (2021) Architektura informacji dla poczatkujących: Lisa Marii Martin, Everyday Information Architecture 2019 ISBN: 978-1-937557-74-4 Abstrakt PDF
Stanisław Skórka
 
Vol 13 (2015) Łódzkie gazety w okresie stalinowskim (o monografii Grzegorza Mnicha Łódzka prasa codzienna w latach 1948-1956) Abstrakt PDF
Andrzej Dróżdż
 
Vol 19 (2021) Włoska quovadisomania: Monika Woźniak, Katarzyna Biernacka-Licznar, Jan Rybicki, 120 lat recepcji Quo Vadis Henryka Sienkiewicza we Włoszech, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2020, ss. 281, ISBN 979-10-95627-67-8) Abstrakt PDF
Paulina Kwaśniewska-Urban
 
Vol 13 (2015) Polska prasa szkolna – historia i współczesność (na marginesie książki Pauliny Olechowskiej Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka) Abstrakt PDF
Wanda Matras-Mastalerz
 
Vol 18 (2020) Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski., red. nauk. Agata S. Nalborczyk, Mustafa Switat, t. 1–4 i 7, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG 2018, 2019 Abstrakt PDF
Leszek Zinkow
 
Vol 18 (2020) Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska., Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej, Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2019, 292 ss., ISBN 978-83-65741-17-2 Abstrakt PDF
Magdalena B. Król
 
Vol 18 (2020) Brneński Smok, Zlín Baťów i trawa. O książce. Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám Abstrakt PDF
Anna Maślanka
 
Vol 17 (2019) Joachim Śliwa, Starożytny Egipt oczami Polaków. Słownik biograficzny egiptologów, archeologów i badaczy pokrewnych dziedzin, podróżników i kolekcjonerów oraz literatów i malarzy zafascynowanych przeszłością i teraźniejszością Egiptu, Kraków: Polska Akadem Abstrakt PDF
Leszek Zinkow
 
Vol 16 (2018) Mikrokosmos kultury. O The Visual History of Type Paula McNeila Abstrakt PDF
Magdalena Koziak ‑Podsiadło
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.