Autor - szczegóły

Bańdo, Adam, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Polska

 • Vol 9 (2011) - Artykuły / Articles
  "Ilustrowany Kurier Codzienny" w setną rocznicę powstania (historia uzupełniona na tle wyników badań z ostatniego dziesięciolecia)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2010) - Materiały / Materials
  Biblioteki i bibliotekarze w świecie nowych technologii multimedialnych
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2009) - Materiały / Materials
  Wstęp do baz danych. Podstawy wiedzy dla studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
  Abstrakt  PDF
 • Vol 4 (2006) - Artykuły / Articles
  Obraz kultury i literatury na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w latach 1918–1939 (wyniki analizy prasoznawczej)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 2 (2003) - Artykuły / Articles
  “Ilustrowany Kurier Codzienny” w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania (1910–2000)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2014) - Recenzje / Reviews
  Recencja książki: „Stare” i „nowe” – czasopisma dla dzieci i młodzieży, pod red. Bożeny Olszewskiej i Elżbiety Łuckiej-Zając, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013, 421 s., il.
  Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.