Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 19 (2021) Problematyka zarządzania bibliotekami w świetle analizy zawartości wybranych czasopism naukowych z lat 2015–2020 Abstrakt   PDF
Bożena Jaskowska, Magdalena B. Król
 
Vol 6 (2008) Problemy czytelnictwa w prasie polskiej w latach 2004–2005 Abstrakt   PDF
Lidia Ippoldt
 
Vol 15 (2017) Problemy oświaty, szkoły i wychowania na łamach wileńskiej „Pobudki” (1908–1914) Abstrakt   PDF
Sabina Kwiecień
 
Vol 17 (2019) Problemy terminologiczne architektury informacji Abstrakt   PDF
Jacek Tomaszczyk
 
Vol 7 (2009) Profesor Janusz Sowiński – lata pracy we Wrocławiu Abstrakt   PDF
Maria Pidłypczak-Majerowicz
 
Vol 11 (2013) Profesor Maria Konopka wśród badaczy dziejów lwowskiego ruchu wydawniczego XIX wieku (z perspektywy 25-lecia konferencji „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki”) Abstrakt   PDF
Grażyna Wrona, Grzegorz Nieć
 
Vol 3 (2005) Profesor Ryszard Ergetowski (1925–2005) Abstrakt   PDF
Roman Jaskuła
 
Vol 8 (2010) Program eTwinning w szkolnej bibliotece Abstrakt   PDF
Halina Kosętka, Gracjana Więckowska
 
Vol 18 (2020) Programy ochrony dziedzictwa narodowego Abstrakt   PDF (English)
Agnieszka Bangrowska
 
Vol 2 (2003) Projektowanie szkolnych centrów informacyjno-dydaktycznych dla potrzeb programu Interkl@sa Abstrakt   PDF
Hanna Batorowska
 
Vol 14 (2016) Provenance as a bibliophilic value (case study) Abstrakt   PDF (English)
Edyta Gałuszka
 
Vol 3 (2005) Prowincjonalni wydawcy i ich osiągnięcia w Galicji Wschodniej w latach 1861–1893 Abstrakt   PDF
Agnieszka Hajduk
 
Vol 6 (2008) Proza dziecięco-młodzieżowa w drugiej połowie XX stulecia Abstrakt   PDF
Maria Ostasz
 
Vol 12 (2014) Proza o tematyce lotniczej dla młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym. Rekonesans Abstrakt   PDF
Małgorzata Chrobak
 
Vol 16 (2018) Przedmałżeńskie relacje kobieta – mężczyzna w wybranych powieściach polskich pisarek minorum gentium przełomu XIX i XX w. Abstrakt   PDF
Barbara Wąsik
 
Vol 18 (2020) Przegląd wizji badaczy na temat bezpieczeństwa i przetrwania człowieka w dobie big data i sztucznej inteligencji Abstrakt   PDF
Hanna Batorowska
 
Vol 8 (2010) Przyszłość starości. Książka w aktywizacji seniorów Abstrakt   PDF
Wanda Matras-Mastalerz
 
Vol 19 (2021) Przysłowie Nie taki diabeł straszny, jak go malują w katalogach bibliotecznych. Analiza tytułów drukowanych tekstów współczesnych Abstrakt   PDF
Renata Dźwigoł
 
Vol 2 (2003) Publikacje pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie za lata 1999–2000 Abstrakt   PDF
Halina Kosętka
 
Vol 3 (2005) Publikacje pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie za lata 2001–2002 Abstrakt   PDF
Halina Kosętka
 
Vol 6 (2008) Publikacje pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2006 roku Abstrakt   PDF
Halina Kosętka, Michał Rogoż
 
Vol 5 (2007) Publikacje pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 2003–2005 Abstrakt   PDF
Halina Kosętka, Michał Rogoż
 
Vol 10 (2012) Publikacje pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 2007–2011 Abstrakt   PDF
Sabina Kwiecień
 
Vol 1 (2001) Publikacje pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Instytutu Filologii Polskiej WSP w Krakowie za lata 1997 i 1998 Abstrakt   PDF
Bożena Pietrzyk
 
Vol 11 (2013) Publikacje profesor Marii Konopki w latach 1979–2011 Abstrakt   PDF
Iwona Pietrzkiewicz, Ewa Wójcik
 
301 - 325 z 488 elementów << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> 


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.