Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7 (2009) Czytelnie, czytelnictwo i recepcja tekstów literackich w uczniowskich krakowskich i lwowskich czasopismach o tytule „Znicz” Abstrakt   PDF
Bronisław Kulka
 
Vol 11 (2013) Dary dla bibliotek szkolnych na prowincji litewsko-białoruskiej w I połowie XIX wieku Abstrakt   PDF
Lilia Kowkiel
 
Vol 6 (2008) Dedykacje rękopiśmienne w książkach z fragmentu księgozbioru domowego poetki Marianny Bocian Abstrakt   PDF
Małgorzata Winnicka
 
Vol 6 (2008) Demokratyczny savoir-vivre Jana Kamyczka Abstrakt   PDF
Wanda Matras-Mastalerz
 
Vol 9 (2011) Demonologia w kopalni kreowanej przez Gustawa Morcinka Abstrakt   PDF
Beata Langer
 
Vol 13 (2015) Dodatki "Dziennika Berlińskiego" dla dzieci i młodzieży w latach 1925-1939 Abstrakt   PDF
Iwona Lehmann
 
Vol 19 (2021) Dokumentowanie dziedzictwa naukowego i techniki – muzea wyższych uczelni technicznych w Polsce Abstrakt   PDF
Renata Frączek
 
Vol 3 (2005) Dokumenty życia społecznego odbiciem rzeczywistości i zapisem historii Abstrakt   PDF
Leszek Ludorowski
 
Vol 2 (2003) Don Antonio Marini i jego biblioteka na tle społeczeństwa neapolitańskiego w XVIII w. Abstrakt   PDF
Zenon Gajda
 
Vol 16 (2018) Drama a teatr szkolny jako metody dydaktyczne: podobieństwa i różnice Abstrakt   PDF
Mariola Antczak
 
Vol 19 (2021) Drukowane dedykacje w XIX-wiecznej książce jako forma polecenia książki Abstrakt   PDF
Anna Gruca
 
Vol 11 (2013) Duchowość pasyjna w kręgu ksieni Magdaleny Doroty Daniłowiczówny (ok. 1607–1687) Abstrakt   PDF
Jolanta Gwioździk
 
Vol 5 (2007) Dywagacje wokół kwestii założeniowości oraz pola badań bibliologicznych Abstrakt   PDF
Andrzej Dróżdż
 
Vol 6 (2008) Działalność bibliotek szkół wyższych na podstawie przepisów prawnych (w wyborze) Abstrakt   PDF
Halina Grzywacz
 
Vol 19 (2021) Działalność czytelni dla uczniów w szkołach średnich autonomicznej Galicji Abstrakt   PDF
Edmund Juśko, Andrzej Niedojadło
 
Vol 9 (2011) Działalność Domu Rekolekcyjnego OO. Jezuitów w Czechowicach-Dziedzicach w okresie międzywojennym Abstrakt   PDF
Stanisław Cieślak
 
Vol 17 (2019) Działalność komitetów do podziału bibliotek poklasztornych na terenie północno-zachodnich guberni byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego po powstaniu listopadowym Abstrakt   PDF (English)
Iwona Pietrzkiewicz
 
Vol 14 (2016) Działalność programowa Stronnictwa Demokratycznego w latach 1940–1944: deklaracje ideowe, programy, broszury konspiracyjne Abstrakt   PDF
Ewa Fogelzang-Adler
 
Vol 10 (2012) Działalność Rady Książki w Polsce (1945–1947) Abstrakt   PDF
Małgorzata Korczyńska-Derkacz
 
Vol 19 (2021) Działalność wydawnicza i prasotwórcza lwowskiej Izby Handlowej i Przemysłowej (do 1918 roku) Abstrakt   PDF
Konrad Meus
 
Vol 7 (2009) Działalność wydawnicza Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej (1939–1944) Abstrakt   PDF
Ewa Fogelzang-Adler
 
Vol 18 (2020) Działalność wydawniczo-prasowa Stronnictwa Demokratycznego (1940–1945) Abstrakt   PDF
Ewa Fogelzang-Adler
 
Vol 8 (2010) Działalność „Naszej Księgarni” w czasie drugiej wojny światowej Abstrakt   PDF
Michał Rogoż
 
Vol 8 (2010) Działania Niemców wobec Polaków w świetle konspiracyjnej prasy ugrupowań demokratycznych (1939–1945) Abstrakt   PDF
Ewa Fogelzang-Adler
 
Vol 3 (2005) Dzieci – książki – biblioteki Abstrakt   PDF
Maria Jazowska-Gumulska
 
76 - 100 z 488 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.