Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 14 (2016) Hanna Krall w przestrzeni wydawniczej i medialnej – analiza obecności w pierwszym piętnastoleciu XXI wieku Abstrakt   PDF
Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Agnieszka Łuszpak
 
Vol 4 (2006) Henryk Sienkiewicz – Polak, Europejczyk...? Refleksje o „europejskości” autora Quo vadis? Abstrakt   PDF
Barbara Jarska
 
Vol 9 (2011) Historia i kultura ludowa w góralskiej trylogii Marii Kann Abstrakt   PDF
Maria Jazowska-Gumulska
 
Vol 13 (2015) Historia i struktura czasopisma „Chwilka Dzieci i Młodzieży” Abstrakt   PDF
Agnieszka Karczewska
 
Vol 2 (2003) Historia powstania klasztoru Panien Benedyktynek lwowskich (na podstawie archiwum i kronik klasztornych Biblioteki Klasztoru w Krzeszowie) Abstrakt   PDF
Anna Faber-Chojnacka
 
Vol 15 (2017) Historia prasy w nowym ujęciu (o książce Dzieje prasy polskiej. Wiek XVIII Danuty Hombek) Abstrakt   PDF
Katarzyna Chlewicka
 
Vol 7 (2009) Historia w fantastyce – fantastyka w historii na przełomie xx i xxi w. Abstrakt   PDF
Piotr Krywak
 
Vol 9 (2011) "Ilustrowany Kurier Codzienny" w setną rocznicę powstania (historia uzupełniona na tle wyników badań z ostatniego dziesięciolecia) Abstrakt   PDF
Adam Bańdo
 
Vol 11 (2013) Import, cenzura, rynek. Nad ostatnią książką Janusza Kosteckiego Abstrakt   PDF
Grzegorz Nieć
 
Vol 19 (2021) Infodemia w pandemii. W kierunku infodemiologii Abstrakt   PDF
Katarzyna Materska
 
Vol 18 (2020) Informacja naukowa a nowe media (Facebook w świetle badań Roberta Simanowskiego) Abstrakt   PDF
Michał Fleischer
 
Vol 15 (2017) Information readability of e-textbooks for history (on the example of Polish textbook for primary school, grade six) Abstrakt   PDF (English)
Beata Langer
 
Vol 19 (2021) Informować, sprawozdawać, komentować. Sytuacja gatunków dziennikarskich w systemie medialnym Republiki Czeskiej Abstrakt   PDF
Igor Borkowski
 
Vol 7 (2009) Instytucje związane z książką na łamach „Dziennika Polskiego” w latach 1945–1969. Część I. Biblioteki i archiwa Abstrakt   PDF
Urszula Lisowska-Kożuch
 
Vol 7 (2009) Instytucje związane z książką na łamach „Dziennika Polskiego” w latach 1945–1969. Część II. Wydawnictwa i księgarnie Abstrakt   PDF
Urszula Lisowska-Kożuch
 
Vol 7 (2009) Instytut Polski w Budapeszcie: działalność kulturalno-oświatowa, naukowa i wydawnicza w latach 1939–1944 Abstrakt   PDF
Krzysztof Woźniakowski
 
Vol 17 (2019) Internet Rzeczy jako pole zainteresowań architektury informacji Abstrakt   PDF
Stanisław Skórka
 
Vol 19 (2021) Introligatorstwo krakowskie pierwszej połowy XIX wieku w świetle dokumentów cechowych Abstrakt   PDF
Elżbieta Pokorzyńska
 
Vol 19 (2021) Issues of the Ancient Near East in Polish Women’s Press in the 19th – and Early 20th Century (1) Abstrakt   PDF (English)
Leszek Zinkow
 
Vol 5 (2007) IV Sosnowieckie Spotkania Sienkiewiczowskie Abstrakt   PDF
Barbara Janda
 
Vol 15 (2017) Jagiellonian University Repository (RUJ) – organizational and functional aspects Abstrakt   PDF (English)
Edyta Gałuszka, Leszek Szafrański
 
Vol 3 (2005) Jan Kasprowicz we wspomnieniach Kornela Makuszyńskiego. Przyczynek do biografii Abstrakt   PDF
Maria Jazowska-Gumulska
 
Vol 9 (2011) Jerzy Samuel Bandtkie (1768-1835). Uczony, pedagog i pracownik książki polskiej Abstrakt   PDF
Adrian Uliasz
 
Vol 17 (2019) Joachim Śliwa, Starożytny Egipt oczami Polaków. Słownik biograficzny egiptologów, archeologów i badaczy pokrewnych dziedzin, podróżników i kolekcjonerów oraz literatów i malarzy zafascynowanych przeszłością i teraźniejszością Egiptu, Kraków: Polska Akadem Abstrakt   PDF
Leszek Zinkow
 
Vol 11 (2013) Józef Ignacy Kraszewski a Kronika Thietmara (czyli źródła historyczne powieści Lubonie) Abstrakt   PDF
Jerzy Jarowiecki
 
126 - 150 z 489 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.