Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 12 (2014) Książka dla dzieci w ofercie wydawniczej środowiska polskich uchodźców na Węgrzech okresu II wojny światowej Abstrakt   PDF
Krzysztof Woźniakowski
 
Vol 17 (2019) Książka irlandzkojęzyczna jako narzędzie kształtowania kultury narodowej nowego państwa Abstrakt   PDF
Anna Cisło
 
Vol 7 (2009) Książka o tematyce żeglarskiej w II Rzeczypospolitej – relacje z jachtowych wypraw morskich Abstrakt   PDF
Adam Ruta
 
Vol 6 (2008) Książka o tematyce żeglarskiej w II Rzeczypospolitej – relacje z rejsów na żaglowcach Abstrakt   PDF
Adam Ruta
 
Vol 14 (2016) Książka sportowa na polskim rynku wydawniczym w latach 1989–1995 Abstrakt   PDF
Beata Foszczyńska
 
Vol 3 (2005) Książki i czasopisma wydawane we Lwowie w XIX i na początku XX wieku – ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej (wystawa) Abstrakt   PDF
Ewa Tłuczek, Renata Zając
 
Vol 19 (2021) Książki z kolekcji magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim – interdyscyplinarne opracowanie i metodologia badań Abstrakt   PDF
Iwona Pietrzkiewicz
 
Vol 11 (2013) Księgozbiór Rady Miasta Lwowa w okresie staropolskim Abstrakt   PDF
Edward Różycki
 
Vol 15 (2017) Kształcenie introligatorów przy Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie w latach 1908–1913 Abstrakt   PDF
Magdalena Koziak-Podsiadło
 
Vol 19 (2021) Kształcenie specjalistów z zakresu data science na poziomie studiów wyższych w Europie Abstrakt   PDF
Katarzyna Jarczewska-Walendziak, Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Przemysław Krysiński
 
Vol 10 (2012) Kształtowanie księgozbiorów bibliotek publicznych na Dolnym Śląsku w okresie powojennym (do roku 1975) Abstrakt   PDF
Józef Szocki
 
Vol 4 (2006) Kształtowanie postawy kreatywnej użytkowników informacji na przykładzie doświadczeń bibliotek duńskich i holenderskich Abstrakt   PDF
Hanna Batorowska, Halina Kosętka
 
Vol 15 (2017) Kształtowanie się księgarskiego rynku wtórnego po 1989 r., jego formy, funkcjonowanie i rola w procesie upowszechniania książki na tle przemian społeczno-ekonomicznych (podsumowanie projektu badawczego) Abstrakt   PDF
Grzegorz Nieć
 
Vol 18 (2020) Ku nowoczesnemu projektowaniu książki. Od prerafaelitów do Warsztatów Krakowskich Abstrakt   PDF
Jacek Ladorucki
 
Vol 4 (2006) Kulisy wydania wspomnień Władysława Wagnera Pokusa horyzontu Abstrakt   PDF
Adam Ruta
 
Vol 16 (2018) Kultura czytelnicza nastolatków w świetle badań sondażowych. O wartości lektury tekstów dawnych na temat obrzędowości Abstrakt   PDF
Maria Stachoń
 
Vol 11 (2013) Kultura dokumentacyjna – geneza, definicja, charakterystyka Abstrakt   PDF
Wanda Krystyna Roman
 
Vol 8 (2010) Kultura informacyjna i biblioteki szkolne w środowisku lokalnym. Warsztaty dla nauczycieli, Sucha Beskidzka 5–7 marca 2010 Abstrakt   PDF
Hanna Batorowska
 
Vol 3 (2005) Kultura informacyjna w szkole Abstrakt   PDF
Hanna Batorowska
 
Vol 2 (2003) Kultura legionowa w czasie pierwszej wojny światowej na łamach prasy krakowskiej (1914–1918) Abstrakt   PDF
Jerzy Seniów
 
Vol 10 (2012) Kwestia dostępu do książek i gazet na podstawie wspomnień księży – więźniów politycznych w okresie stalinizmu w Polsce Abstrakt   PDF
Natalia Niwa
 
Vol 9 (2011) La famiglia ideale… Portret rodziny Brunettich w kryminalnych powieściach Donny Leon Abstrakt   PDF
Ksenia Olkusz
 
Vol 1 (2001) Laudatio ad honorem professoris Georgii Jarowiecki Abstrakt   PDF
Wacława Szelińska
 
Vol 17 (2019) Learning by doing a pokolenie Z na przykładzie realizacji projektu „UPoluj kulturę!” Abstrakt   PDF
Magdalena B. Król
 
Vol 19 (2021) Libros de viajes. A study of Castilian travel accounts from the 15th century on the eve of the great geographical discoveries Abstrakt   PDF (English)
Łukasz Burkiewicz
 
176 - 200 z 488 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.